Logopedie Sterk

Sterker worden in vaardigheden

Julianalaan 54, Delft
+31-(0)618474458

Voorbeelden van vragen

Met welke vragen kunt u naar de logopedist gaan? Hieronder staan een aantal voorbeelden van vragen.

Mijn kind heeft het syndroom van Down. Op school praat mijn kind niet maar thuis wel. Bijna elke dag komt ons kind heel moe van school thuis. Haar broodtrommel en drinkbeker zijn vaak nog bijna vol. Kauwen is altijd al lastig geweest. Kunt u ons helpen met eten, drinken en de communicatie?

De logopedist kijkt naar de communicatie, de mondfuncties, spreken , eten en drinken. Het Mondcircus is een speciaal motiverend programma dat gebruikt kan worden om te zien welke mondfuncties en communicatievaardigheden een kind al heeft en welke vaardigheden het kind nog kan leren. Nadat duidelijk is wat er moet gebeuren, maken we een plan en kan uw kind met plezier functies gaan oefenen.

Bijvoorbeeld beter kauwen waardoor uw kind een gezonder en gevarieerder eetpatroon kan ontwikkelen en makkelijker eet. Als u toestemming geeft, neemt de logopedist ook contact op met de school. Dan kan het plan gezamenlijk uitgevoerd worden en na een periode bekijken we de resultaten.

De logopedist is ook gespecialiseerd in het verbeteren van begrijpend lezen wat vaak heel nuttig is in het stimuleren van de algehele ontwikkeling.

Mijn kind kan niet goed spreken? Wat kan daar aan gedaan worden?

De logopedist kijkt hoe uw kind spreekt. Welke klanken, woorden en zinnen zegt uw kind? Hoe is de uitspraak? Wanneer en waarom spreekt uw kind. Hoe is het stemgebruik? Als het spreken kan verbeteren met logopedie, maakt de logopedist een plan. Dat plan wordt met u besproken zodat u weet wat er gedaan zal worden. Dan gaat u samen met de logopedist het plan uitvoeren. Ook andere begeleiders kunnen daarbij betrokken worden. We bespreken regelmatig de resultaten met elkaar.

Mijn zoon wordt op school geplaagd omdat hij vaak een open mond heeft en dromerig is. Hij haalt hele hoge cijfers voor rekenen maar wil niet naar school. De juf zegt dat mijn zoon zijn eigen gang gaat, niet luistert en vreemde antwoorden geeft op vragen. Ook blijft hij maar verkouden. Wat kan ik doen om hem te helpen?

De logopedist brengt alle vragen in kaart en kijkt naar de mondfuncties, de communicatie en de taal. Het kan zijn dat er iets opvalt. Bijvoorbeeld dat de woordenschat veel hoger is dan bij de meeste kinderen van dezelfde leeftijd maar dat de mondfuncties nog kunnen verbeteren en dat er sprake is van 'het onhandig zijn' in de communicatie. Het verbeteren van mondfuncties kan zorgen voor het ademen door de neus in plaats van door de mond. Hierdoor stopt vaak het chronisch verkouden zijn. Het oefenen van communicatievaardigheden zorgt voor een beter contact met anderen.

De logopedist kan een plan maken om de mondfuncties en communicatie te verbeteren. Verder is het verstandig om met de school te bespreken of er misschien sprake is van een hoge intelligentie waarvoor een leerprogramma met meer uitdaging nodig is.

Mijn kind leest maar begrijpt onvoldoende wat hij leest? Hij pakt nooit eens een boek en doet alleen maar computerspelletjes. Wat kan daar aan gedaan worden?

De logopedist kijkt naar de domeinen in de mondelinge en schriftelijke taal en kan uitzoeken voor welke taaldomeinen stimulatie nodig is. Dit zal met u besproken worden waarna er gericht aan de hand van een behandelplan aan verbetering gewerkt zal worden. De voortgang wordt met u besproken om zo tot een succesvolle afronding van de behandeling te komen.

We hebben een dochter en een zoon en komen uit Somalie. Onze dochter spreekt al goed Nederlands maar onze zoon niet. Ook lukt het lezen maar niet. Onze zoon heeft eigenlijk nooit veel gepraat. Kunt u onze zoon Nederlands leren?

De logopedist kijkt naar de moedertaal en de Nederlandse taal en ook naar de achtergrond. Er kunnen veel redenen zijn waarom het leren van een taal niet lukt. En het is de kunst om te zoeken op welke manier taalvaardigheden wel aangeleerd kunnen worden.

De logopedist kan helpen naar het zoeken van die manier. Ilse Meezen heeft op de universiteit een specialisatie gedaan over het leren van Nederlands als tweede taal. Ook is zij auteur van verschillende methoden om het Nederlands te leren. Daardoor kan zij u helpen bij het beter leren van het Nederlands.

Mijn vader heeft een beroerte gehad en is weer thuis na 3 maanden revalidatie. Eerst wilde hij niet meer oefenen. Maar nu wil hij graag hulp bij het praten want hij kan zo moeilijk op woorden komen. Dan wordt hij boos maar zijn spraakcomputer wil hij niet gebruiken. Ook wil hij nergens meer naar toe. Kunt u ons helpen met de communicatie?

De logopedist kijkt naar de woordvindingsproblemen en andere punten die de communicatie lastig maken. Daarna worden de mogelijkheden voor verbetering besproken en kan er een plan gemaakt worden dat samen met uw vader en gesprekspartners uitgevoerd zal worden. Na een bepaalde periode bekijken we de resultaten.

Elke dag ben ik hees en doodmoe na het werk. Ik moet steeds kuchen. Ik heb net een nieuwe baan en moet veel presentaties geven. Hoe kan ik dit volhouden. De huisarts zegt dat ik geen keelontsteking heb en heeft mij naar de logopedist verwezen. Wat kunt u voor mij doen?

De logopedist kijkt naar uw stemgebruik, het spreken, ademen en kuchen. Dan worden de mogelijkheden besproken en kan er een plan gemaakt worden voor beter spreken en stemgebruik. Samen met u wordt het plan uitgevoerd. U kunt meteen toepassen in uw werk wat u geleerd heeft.

Ik ben net met een nieuwe opleiding begonnen maar het gaat niet zo goed. Ik heb het steeds benauwd en het gevoel dat er iets in mijn keel zit wat niet weggaat. Ook raak ik steeds buiten adem als ik iets vertellen wil. Mijn huisarts en specialist kunnen niets vinden en denken dat het door spanning en verkeerd ademen komt. Wat kan daar aan gedaan worden?

De logopedist kijkt naar de ademhaling. De ademhaling gaat meestal automatisch goed. U hoeft er eigenlijk niet bij na te denken. Gaat het ademen niet helemaal goed dan kunt u daar behoorlijk wat last van hebben. U bent bijvoorbeeld onrustig, sneller moe en minder geconcentreerd. U gaat piekeren over uw gezondheid en bouwt spanning op in de keel en de schouders. Gelukkig zijn er goede technieken te leren waardoor de ademhaling in veel gevallen echt verbetert. Daardoor gaat u zich beter voelen. De logopedist helpt bij het leren en toepassen van deze technieken.